KOMERČNÍ SPISOVNA DEPOSITORY s.r.o.

Jsme komerční spisovna a v oblasti správy dokumentů poskytujeme komplexní služby všem, kdo mají podle platných zákonů povinnost pečovat po předepsanou dobu o určené písemnosti a ty pak na konci skartační lhůty (1 až 45 roků) likvidovat okomerční spisovnadpovídajícím způsobem.


Komerční spisovna poskytuje služby určené jak pro existující organizace, tak pro likvidované firmy a subjekty v konkurzním řízení, které řeší odborné zpracování a uložení dokumentů při ukončení své činnosti s následným vymazáním z obchodního rejstříku. Za vedení spisové agendy je odpovědný statutární orgán společnosti, tj. představenstvo a.s., jednatel, likvidátor, správce konkursní podstaty případně přímo vlastník.


Skenování dokumentů                                                                         Skladování dokumentů
   roztřídění dokumentů dle typu                                                                                  třídění dokumentů dle skartačních znaků

   skenování do elektronické formy včetně OCR                                                         uložení dokumentů ve spisovně
   umístění na elektronická media nebo cloudové prostředí                                        vyhledávání jednotlivých dokladů dle přání

Skartační řád a plán                                                                              Odborná skartace
   vypracování plánu dle analýzy společnosti                                                               dle zákona 499/2004 Sb.

   schválení plánu ve spolupráci se zadavatelem                                                         s potvrzením státního archivu o likvidaci
   aktualizace plánu dle požadavků                     

Průběžný sběr dokumentů
   pro dokumenty mimo skartační plán                                                               
   důvěrná likvidace jako v případě skartace                                                         
   komfortní služba na míru zákazníkovi